03 de novembre 2011

CONCERT DEL CORRELLENGUA

XXXVII Curs Eivissenc de Cultura‏

Activitat reconeguda per la UIB amb 1 crèdit de lliure configuració.
Sol·licitat a l'ICE un crèdit de formació permanent al professorat.
*Les persones interessades s'han d'inscriure prèviament a l'IEE.


01 de novembre 2011

MANIFEST DEL CORRELLENGUA


LLENGUA CATALANA: L’ALEGRIA DE COMPARTIR


La llengua constitueix el principal tret d’identitat de totes les persones que parlam català. Vivim en una societat complexa, dinàmica, plural i diversa. La composició de la nostra societat ha canviat de manera radical durant els últims anys. Ens hem desenvolupat econòmicament i el turisme constitueix el centre de la nostra activitat industrial. Aquest fet ha comportat que la nostra societat s’hagi diversificat. Avui, juntament amb els eivissencs i eivissenques que ho són de generacions i generacions, comptam amb eivissencs i eivissenques que han arribat a l’illa fa poc, o que tot just hi acaben d’arribar. Vénen d’arreu del món, a la recerca d’una vida millor. I es disposen a construir, colze amb colze, l’Eivissa del futur.

Quin element podem compartir, entre tots i totes, que ens agermani, que ens ajunti en una sola comunitat, ben cohesionada? Evidentment, el nostre primer tret d’identitat, que és la llengua catalana. Per ser eivissenc, per ser eivissenca, la cosa fonamental és la voluntat. És eivissenc tothom qui vol ser-ho. I Eivissa l’acull amb els braços oberts. I una de les conseqüències més immediates, més clares, de ser eivissenc és adoptar la llengua catalana. Per una part de nosaltres, el català és la llengua pròpia, la que hem après dels nostres pares i ells varen aprendre dels seus, dels nostres avis. Per molta gent que viu a Eivissa, emperò, el català no els ve dels ancestres, sinó que es tracta d’una llengua adoptada, apresa.

Adoptar una llengua nova, sentimentalment, és fer-la teua, que faci part de tu, dels teus sentiments, dels teus pensaments més profunds. Adoptar una llengua nova és també incorporar un nou instrument, una nova eina, al bagatge propi. Certament, tenir nous instruments de comunicació sempre obre un món nou d’oportunitats.

Compartir el català no serveix només per fer nous eivissencs, que ja seria molt; ni, senzillament, per obrir la ment de milers de persones a una nova cultura, que també tendria el seu valor: compartir el català serveix per mostrar clarament a tothom que volem que siguin dels nostres, i que nosaltres volem ser dels seus. Serveix, al cap i a la fi, per fer una Eivissa de persones iguals en oportunitats, que compartim tots els nostres béns públics. I, no ho hem d’oblidar mai, un dels primers béns públics que té qualsevol societat és la seua llengua.

Per això el Correllengua us convida a compartir la llengua. Compartir la llengua, fer-la nostra i vostra, tant si la tenim com a primera com si l’hem apresa en segon o en tercer lloc, constitueix una de les activitats més plaents, més divertides i més joioses que pot fer l’espècie humana. Les societats que no comparteixen la llengua s’anquilosen i s’avorreixen. Compartir la llengua contribueix a la salut, al benestar i a l’alegria. Afegiu-vos al Correllengua per compartir la llengua.

Llarga vida i plaer i joia, a través de la llengua catalana!

Eivissa, octubre-novembre de 2011