31 de gener 2012

Revista "Eivissa"


Vols trobar tots els números de la revista Eivissa, còmodament des de casa?

ASSEMBLEA DE PROFESSORAT ‘EN CATALÀ’

 
ASSEMBLEA DE PROFESSORAT ‘EN CATALÀ’ a les PITIÜSES DIMECRES 8 DE FEBRER DE 2012 a les 18.00h a LA SEU DE L’STEI-i de PITIÜSES C. de Madrid 7, 1r 4a. Eivissa.
Tlf: 971303912

El Govern de les Illes Balears vol modificar la Llei de Funció pública, per poder llevar el requisit del coneixement del català a l’accés i a la provisió de places a la funció pública; de fet ja n’ha presentat l’avantprojecte. No afecta la funció docent, però sí la de l’Administració autonòmica.

També té intenció de fer un nou decret amb la voluntat de substituir el “Decret de mínims”.

El Govern de les Illes Balears, a mans del Partit Popular, vol que la llengua catalana deixi de ser la llengua vehicular ens els centres escolars. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears valora negativament que el decret digui que la llengua catalana sigui preferent als centres educatius, una sentència que el Govern de Bauzá aprofita per accelerar el procés de substitució lingüística de la nostra llengua a les escoles de les nostres illes.

El PP també vol posar en marxa la lliure elecció de llengua. Ningú no pot donar l’esquena a una de les llengües oficials de la comunitat. I a més a més els alumnes podrien ser segregats per raó de llengua, amb el trencament de la convivència que aquest fet suposaria.

Totes les mesures proposades per aquest Govern del PP van encaminades a fer desaparèixer la llengua catalana dels àmbits socials on ha estat present, a pesar de les dificultats, al llarg de tots aquests anys.

Per parlar d’aquestes i d’altres qüestions però, sobretot, per acordar línies de feina i estratègies de futur et convocam a l’assemblea de dimecres.31 de gener de 2012

STEI-i Pitiüses

19 de gener 2012

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS A SANTA EULÀRIA DES RIU (FEBRER/MAIG 2012)


La matrícula és del 16 fins al 27 de gener a la Biblioteca de Sta. Eulària (c. Joan Tur Tur, 9).
El cursos comencen la setmana del 13 de febrer de 2012 i acaben la setmana del 28 de maig de 2012.
*Més informació al telèfon 971 338277 /  971 332800 o al correu electrònic algarb9@yahoo.es

10 de gener 2012

RECOLLIDA DE QUEIXES LINGÜÍSTIQUES

Els drets lingüístics formen part dels drets humans. Des de la proclamació de la Declaració universal dels drets humans (1948) i, més especialment, d’ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració universal dels drets lingüístics, els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques estan emparats per la legislació internacional. En el cas de les Illes Balears l’Estatut d’autonomia, de 1983, declara que el català és la llengua oficial i pròpia de l’arxipèlag; i la Llei 3/1986, de normalització lingüística (aprovada per unanimitat), estableix que el dret d’usar el català «implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social.»

La nostra llengua ha patit un procés constant de marginació i arraconament al llarg de segles, i avui dia es continuen produint agressions: quan anam a comprar, al metge, quan emplenam formularis...encara no es pot viure plenament, i amb normalitat, en català. Les agressions contra els drets lingüístics tenen conseqüències més enllà del camp de la llengua: la marginació lingüística és una forma d’exclusió social.

L’Institut d’Estudis Eivissencs vol posar en marxa la recollida de denúncies/queixes lingüístiques amb la voluntat de crear un espai on les persones que volen viure en català a les Pitiüses, i pel motiu que sigui, no han pogut exercir aquest dret, puguin deixar constància de l’episodi viscut. 

Les persones afectades disposaran d’uns formularis on exposar els fets, així com informació sobre la protecció i l’exercici dels drets lingüístics. Si es considera oportú es buscarà assessorament per posar el fet en coneixement de l’administració o la justícia, i periòdicament es farà públic un informe sobre la tipologia dels casos denunciats i les gestions fetes.
L’Institut d’Estudis Eivissencs estudiarà les necessitats detectades i, com sempre, lluitarà per tal que tots els drets dels catalanoparlants siguin respectats.


 FITXA DE DENÚNCIA LINGÜÍSTICA

 Institut d'Estudis Eivissencs
Entitat d'Utilitat Pública
info@estudiseivissencs.cat
TL-FAX: 971 31 27 75 
http://www.estudiseivissencs.cat

ITINERARIS GUIATS: UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT

L’Institut d’Estudis Eivissencs, en col·laboració amb el centre municipal Madina Yabisa, ofereix itineraris guiats temàtics per Dalt Vila als seus socis i sòcies, i a l’alumnat dels Cursos de Català per a Adults, amb l’objectiu de donar a conèixer diferents aspectes de la ciutat històrica.
Les visites seran gratuïtes. Aquelles persones interessades s’hauran d’inscriure prèviament a l’IEE (places limitades).DIUMENGE 29 DE GENER: RUTA BÀSICA
Introducció a l’evolució històrica de la ciutat i als seus recintes fortificats a partir de la visita als centres museïtzats: Centre d’Interpretació Madina Yabisa, Baluard de Sant Jaume i Baluard de Sant Pere.

El Centre d’Interpretació de Madina Yabisa es troba en l’antiga casa de la Cúria, a prop de a plaça de la Catedral. L’edifici es construí aprofitant les estructures de la muralla andalusí, i les seues restes han estat incorporades al centre; així, i amb l'ajuda de tecnologia audiovisual, els visitants coneixeran la història de l'illa i l'evolució urbana de la ciutat d'Eivissa. 
Els baluards museïtzats es situen en el front sud-oest de la fortificació renaixentista. El Baluard de Sant Jaume s'ha centrat en la tecnologia militar (es fan servir panells explicatius, maquetes, i altres rèpliques de peces militars, canons i altres armes, o armadures), amb la voluntat de fer entendre el valor tècnic i enginyós de la fortificació renaixentista. 
El Baluard de Sant Pere té com a tema central la construcció de les murades al segle XVI. Es donen a conèixer els personatges que intervingueren en l’obra: enginyers, governadors, mestres d’obra, a més de situar el visitant en el context general de l’època i els esdeveniments que van incidir en l’execució de les muralles.
El punt de trobada serà la plaça de la Catedral, a les 10h. Es finalitzarà la visita al Portal de ses Taules.


Dissabte 25 de febrer: LES MURALLES MEDIEVALS
Diumenge, 25 de març: LES MURALLES RENAIXENTISTES
Dissabte, 14 d’abril: ELS EDIFICIS EMBLEMÀTICS
Diumenge, 27 de maig: ELS CARRERS DE DALT VILA
Dissabte, 16 de juny: LA CIUTAT CAP AL MAR

Institut d'Estudis Eivissencs
Entitat d'Utilitat Pública
info@estudiseivissencs.cat
TL-FAX: 971 31 27 75 
http://www.estudiseivissencs.cat