23 d’abril 2012

Ivan Torres Pomar, guanyador a les proves Cangur

   L'alumne de l'IES Sa Colomina, Ivan Torres Pomar de 3r d'ESO E, ha quedat el primer classificat de les Illes Balears a les Proves Cangur al nivell 1, amb una puntuació de 150 punts (ha contestat totes les preguntes correctament)
   Així Ivan ha estat entre els quatre primers de Catalunya, País Valencià i Illes Balears (2 alumnes a Catalunya i 1 alumne al País Valencià tenen 150 punts al nivell 1 de les Proves Cangur).
 (Informació extreta del web de l'IES Sa Colomina)

Enhorabona, Ivan! 
Aquí teniu la relació d’alumnes premiats a cada un dels nivells de les Proves Cangur 2012.

Alba Marí Garrido, guanyadora d'un dels Premis Sant Jordi 2012   Alba Marí Garrido, alumna de l'IES Sa Colomina de 2n de Batxillerat, ha estat guardonada amb el segon premi del Ramon Muntaner de narrativa, en la XX Edició dels Premis Sant Jordi de Literatura 2012, amb l'obra "Anònim".

 Enhorabona, Alba!


Acte de lliurament dels Premis Sant Jordi, amb les guardonades i la consellera de Cultura, Pepita CostaBases del Premi

16 d’abril 2012

Catalanitzador per al Windows

Podreu catalanitzar el vostre ordinador en 4 passos molt senzills i de forma automàtica.


12 d’abril 2012

Bases PREMI NIT DE SANT JOAN 2012‏

L'Institut d'Estudis Eivissencs, per acord unànime de la Comissió Executiva, va instituir el 1971 el Premi de la Nit de Sant Joan, que es regirà per aquestes
BASES:

 1. Consta de tres categories: A, B i C. A la categoria A, podran participar-hi l’alumnat d'Educació Infantil i Primària nascuts o residents a les Pitiüses, amb treballs individuals o realitzats en equip, dirigits o no per un professor/a o altra persona. La categoria B comprèn l’alumnat d'Educació Secundària i Batxillerat, en les mateixes circumstàncies que la categoria A. La categoria C és oberta a totes les persones no incloses als apartats anteriors, encara que no siguin nascudes ni residents a les Pitiüses.
 2. Els treballs presentats a concurs hauran de tractar sobre qualsevol tema relacionat amb les Pitiüses: Geografia, Història, Llengua, Costumisme, Ciències de la Naturalesa, Arquitectura, Art, etc.
 3. L'extensió màxima dels treballs serà de 60 folis a les categories A i B, i de 100 a la categoria C. Es presentaran en fulls DIN-A4, escrits per una sola cara (lletra: Times New Roman, núm. 12, interlineat a 1.5).
 4. Els treballs seran originals, inèdits i redactats en llengua catalana.
 5. La dotació del premi és de 1.200 € en cada una de les categories. D'altra banda, si així ho consideràs el jurat, podrà concedir-se un accèssit de 420 €.
 6. Els treballs s'enviaran per triplicat a l'Institut d'Estudis Eivissencs, carrer de Pere Francès, 12 - apartat de correus 578 -, 07800 Eivissa. No constarà en els treballs cap dada personal que permeti identificar l’autoria.
 7. En un sobre tancat a part, amb només el títol de l'obra a l'exterior, s'haurà de fer constar obligatòriament nom complet, edat, domicili i telèfon.
 8. En cada cas, el Jurat serà constituït per tres persones, una de les quals serà un membre de la Comissió Executiva de l’IEE, actuant com a secretari/a, que emetran el seu veredicte abans del dia 23 de juny. El Jurat resoldrà de la millor manera els casos no previstos per aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.
 9. Qualsevol dels premis podrà ser declarat desert a criteri del Jurat corresponent. També podrà ser concedit ex aequo.
 10. Tots els premis seran públicament concedits la nit del 23 de juny a la Festa de la Nit de Sant Joan, que organitza anualment l'Institut.
 11. L'Institut d'Estudis Eivissencs es reserva durant un any el dret de publicació. Totes les edicions seguiran els criteris de publicació de l’IEE (correcció, disseny, maquetació...).
 12. La data límit d'admissió de treballs és el 21 de maig.
 13. Els treballs no premiats es podran recollir a la seu de l’IEE fins el dia 20 de juliol. Passat aquest període es destruiran.
 14. La participació en algun dels premis que es convoquen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Presentació de la revista EIVISSA 51‏

Dimecres, 18 d'abril, presentació del número 51 de la revista EIVISSA.
Es Polvorí, 20h.
Presentació a càrrec de Joan Albert Ribas, filòleg.
 
Sou convidats a la presentació del número 51 de la revista Eivissa, publicació històrica de les Pitiüses. Nascuda el març de 1944 al si de la societat cultural i artística Ebusus, amb el nom d'Ibiza (a proposta del bibliotecari de la societat, Antoni Costa Ramon), va tenir una primera època fins el 1950, publicant 29 números. Recollia les nombroses activitats que en aquell temps realitzava la societat, així com els treballs d'investigació i literaris. El 1949 es fundà l'Institut d'Estudis Eivissencs, i la revista va ser cedida a la nova institució. A aquesta segona època (del 1953 al 1960) es publicaren 6 números, mantenint la mateixa línia de l'anterior quant a col·laboradors i continguts. 
 
L'Institut, després d'un llarg període de silenci, i de la mà d'un grup de joves, va reprendre les seues activitats l'any 1970. Des d'un principi es plantejaren la reaparició de la revista, cosa que succeí el febrer de 1972 quan es presentà de la mà de Josep Maria Llompart el primer número de la tercera època, ara ja amb el nom d'Eivissa.
Durant tot aquest temps, la publicació (amb una acurada presentació) ha procurat mantenir un equilibri entre la creació literària i la investigació. Hi trobam articles de caire literari, altres d’erudició, investigació de caire històric, articles de divulgació literària i lingüística... Com a òrgan de l’IEE, ha recollit en les seues pàgines notícies de les principals activitats de l’Entitat (Curs Eivissenc de Cultura, Festa de la Nit de Sant Joan, premis literaris...).
VII EDICIÓ CURS D'INTRODUCCIÓ A L'HORT ECOLÒGIC FAMILIAR

L'associació de productors d'agricultura ecològica (APAEEF) ha programat un nou curs d'introducció pel proper dissabte 5 i diumenge 6 de maig.

Horari: 9:30 a 13:30 i 16 a 20:00; diumenge de 9:30 a 13:30 hores.

Després d'haver introduït les millores aportades pels participants a les darreres edicions s'ha millorat la informació i la documentació facilitada.

Un cop més es mostrarà:
 1. Com organitzar el vostre hort?
 2. Què sembrar?
 3. Sistemes de rec.
 4. Sistemes de fertilització.
 5. Ús d'eines manual.

El curs serà impartit per Jordi Serra Cardona, enginyer tècnic agrícola, i se us facilitarà material de consulta. El cost per assistent és de 50€.
Per a qualsevol informació contactar amb apaeef@gmail.com o trucar a 665724843.
Salutacions,
APAEEF

ITINERARIS GUIATS: UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT


L’Institut d’Estudis Eivissencs, en col·laboració amb el centre municipal Madina Yabisa, ofereix itineraris guiats temàtics per Dalt Vila als seus socis i sòcies, i a l’alumnat dels Cursos de Català per a Adults, amb l’objectiu de donar a conèixer diferents aspectes de la ciutat històrica.
Les visites seran gratuïtes. Aquelles persones interessades en assistir-hi s’hauran d’inscriure prèviament a l’IEE (places limitades).


Dissabte, 14 d’abril: ELS EDIFICIS EMBLEMÀTICS
Un passeig per la història de l’arquitectura civil, militar i religiosa que es conserva als edificis de Dalt Vila, destacant els seus trets més característics des del punt de vista constructiu i artístic, a més de realitzar una introducció a la seua gènesi, funció i simbolisme. El Castell, l’església de Santa Maria, la Pabordia, la Universitat, la Cúria, Can Llaudis (Museu Puget), la capella de Sant Ciriac, el Convent de Sant Cristòfol, l’església de l’Hospitalet, el Seminari, Can Llaneres, convent dels Dominics, es Polvorí, el Museu d’Art Contemporani, la casa Broner...
La visita s’inicia a les 10h a la Plaça de la Catedral, finalitzant al Portal de ses Taules. 


Propers itineraris:
Diumenge, 27 de maig: ELS CARRERS DE DALT VILA
Diumenge, 10 de juny: LA CIUTAT CAP AL MAR 
Institut d'Estudis Eivissencs
Entitat d'Utilitat Pública
info@estudiseivissencs.cat
TL-FAX: 971 31 27 75 
http://www.estudiseivissencs.cat

04 d’abril 2012

ESCOLA D’ESTIU ARRELS 2012
ACTIVITATS

TALLERS
Ball, disfresses, tallers plàstics, contes...

JOCS A L’AIRE LLIURE
Jocs d’aigua, de proves, gimcanes, jocs d’enginy, cooperatius...

TALLERS DE CULTURA TRADICIONAL
Música, ball, artesania...

PSICOMOTRICITAT                                         TEATRE
PISCINA                                                            SORTIDES

HORARI
Mesos de juliol i agost. De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
Entrada a les 8h segons demanda (suplement de 10).
LLOC
IES Blanca Dona  /  Piscina: Poliesportiu Es Raspallar
EDATS
de 4 a 12 anys

PREUS
NO SOCIS
SOCIS  IEE
2 mesos
285
265
1 mes
165
155

TERMINI D’INSCRIPCIONS:   del 4 de maig al 7 de juny


• L’import de la matrícula es pagarà en efectiu en el moment de realitzar les inscripcions.
• El dia que assisteixen a la piscina, s’han de recollir del Poliesportiu Es Raspallar.

PLACES LIMITADES

 
Institut d'Estudis Eivissencs
Entitat d'Utilitat Pública
info@estudiseivissencs.cat
TL-FAX: 971 31 27 75