10 de gener 2012

RECOLLIDA DE QUEIXES LINGÜÍSTIQUES

Els drets lingüístics formen part dels drets humans. Des de la proclamació de la Declaració universal dels drets humans (1948) i, més especialment, d’ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració universal dels drets lingüístics, els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques estan emparats per la legislació internacional. En el cas de les Illes Balears l’Estatut d’autonomia, de 1983, declara que el català és la llengua oficial i pròpia de l’arxipèlag; i la Llei 3/1986, de normalització lingüística (aprovada per unanimitat), estableix que el dret d’usar el català «implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social.»

La nostra llengua ha patit un procés constant de marginació i arraconament al llarg de segles, i avui dia es continuen produint agressions: quan anam a comprar, al metge, quan emplenam formularis...encara no es pot viure plenament, i amb normalitat, en català. Les agressions contra els drets lingüístics tenen conseqüències més enllà del camp de la llengua: la marginació lingüística és una forma d’exclusió social.

L’Institut d’Estudis Eivissencs vol posar en marxa la recollida de denúncies/queixes lingüístiques amb la voluntat de crear un espai on les persones que volen viure en català a les Pitiüses, i pel motiu que sigui, no han pogut exercir aquest dret, puguin deixar constància de l’episodi viscut. 

Les persones afectades disposaran d’uns formularis on exposar els fets, així com informació sobre la protecció i l’exercici dels drets lingüístics. Si es considera oportú es buscarà assessorament per posar el fet en coneixement de l’administració o la justícia, i periòdicament es farà públic un informe sobre la tipologia dels casos denunciats i les gestions fetes.
L’Institut d’Estudis Eivissencs estudiarà les necessitats detectades i, com sempre, lluitarà per tal que tots els drets dels catalanoparlants siguin respectats.


 FITXA DE DENÚNCIA LINGÜÍSTICA

 Institut d'Estudis Eivissencs
Entitat d'Utilitat Pública
info@estudiseivissencs.cat
TL-FAX: 971 31 27 75 
http://www.estudiseivissencs.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada