16 de març 2012

CURSOS

Informació referent a la convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat A2.
A Eivissa per a les inscripcions us heu de dirigir a:
 

CAL
c. de Josep Zornoza Bernabeu, 8, baixos.
tel. 971 398 026
correu electrònic:
cal.eivissa@cofuc.cat


Avui comença la inscripció per les proves per a l'obtenció del certificat A2 de coneixements generals i específics de català. El termini acaba el 28 de febrer.
La inscripció es pot fer de 4 maneres:
- Inscripció telemàtica: es fa a través d'internet a la pàgina del Cofuc (
http://cofuc.caib.es <http://cofuc.caib.es/> ), no han de presentar documentació a les oficines de registre.
- Inscripció parcialment telemàtica: hauran de presentar el justificant de tramesa telemàtica juntament amb la documentació que l'assistent de tramitació indiqui com a obligatòria, a qualsevol dels llocs esmentats en el document adjunt i a les oficines de registre de la CAIB o de les entitatslocals adherides al conveni marc,.
- Inscripció presencial:

* Directament al COFUC o a les oficines del CAL: sense haver de recollir prèviament els impresos, presentar la documentació i fer el
pagament allà en el mateix moment.
* Presentant la sol·licitud als Registres: Poden presentar les sol·licituds d'inscripció a qualsevol dels llocs esmentats en el document adjunt i a les oficines de registre de la CAIB o de les entitats locals adherides al conveni marc. Una vegada efectuat el pagament, han de presentar, dins el termini, tots els documents necessaris degudament emplenats (sol·licitud, taxa d'inscripció i, si n'és el cas, la documentació que acrediti la reducció de la matrícula). La sol·licitud es pot aconseguir
als llocs esmentats al document adjunt.

Pels certificats B1, B2, C1, C2 i E, el termini d'inscripció és del 10 al 25 d'abril, ja us informarem oportunament.

Estam a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte o per fer els aclariments que considereu oportuns. 

Francesc Gelabert Genovart
Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat
dels Serveis
Conselleria d'Administracions Públiques
Tel. 971 784 800
69436

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada