07 d’octubre 2011

Cursos de llengua catalana per a pares i mares

Darrera actualització: 29/09/2011

Informació general

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: del 3 d'octubre al 4 de novembre de 2012 en els centres.
DATES DELS CURSOS: comencen la setmana del 9 de gener de 2012 i acaben la setmana del 3 d'abril de 2012.
LLOC: centres educatius de les Illes Balears.
NIVELLSA1, A2, B1, B2 i C1.
--

Cursos per a pares i mares

El Cofuc ofereix cada any cursos de llengua catalana adreçats als pares i mares nouvinguts o sense nocions de català (A1) i a la resta de pares amb coneixements previs de català que vulguin reciclar-se dels diferents nivells (A2-B1-B2 i C1), d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària de tots els centres de les Illes Balears.
No són cursos preparatoris per a les proves oficials dels certificats de català, ja que només són cursos de 45 o 50 hores pensats per repassar coneixements.
L’objectiu d’aquests cursos és oferir als destinataris uns coneixements sobre la llengua i la cultura catalanes que els permetin col·laborar amb els seus fills en l'aprenentatge de la llengua catalana i comprendre i produir converses per poder participar de la realitat lingüística i social més propera.
Perquè aquesta iniciativa es pugui dur a terme, hi col·laboren de manera activa l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMIPA) i la direcció dels centres.
Els cursos es fan als mateixos centres on els pares tenen matriculats els fills i els imparteixen professors del centre. Se’n fa una convocatòria anual.
La durada dels cursos és de 45 i 50 hores, repartides en dues sessions setmanals de 2 hores.
Destinataris
  • Pares i mares nouvinguts o sense nocions de català (A1) i a la resta de pares amb coneixements previs de català que vulguin reciclar-se dels diferents nivells (A2-B1-B2 i C1)
Lloc
  • Centres on tenen matriculats els fills
Dates
  • De gener a abril
Durada
  • A1, A2, B1: 45 hores
  • B2, C1: 50 hores
MÉS INFORMACIÓ EN ELS VOSTRES CENTRES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada